Bioenergidagen i Växjö 2023

Arrangör Energikontor Syd, Linnéuniversitetet och Energikontor Norra Småland
Tid 2023-10-17 08:4515:45
Plats Linnéuniversitetet Växjö, Hus H, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1, Växjö
Bioenergidagen i Växjö 2023
 

Välkommen till Bioenergidagen i Växjö 2023!

17 oktober, kl 08.30 - 16.00 på Linnéuniversitetet i Växjö, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1

För frågor, kontakta goran.gustavsson@energikontorsyd.se

----------------------------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Syd hanterar personuppgifter, gå in på https://www.energikontorsyd.se/dataskydd