Workshop Nationella ramverket för vandringsleder

Arrangör Kreativa Byar i Norrbotten ek. förening
Tid 2023-09-19 18:0021:00
Plats Älvsbyn, storgatan 25, ABF,s lokal eller Digitalt
Digitalt
 
Älvsbyn
 

INBJUDAN TILL HYBRID MÖTE OM NATIONELLA RAMVERK FÖR VANDRINGSLEDER
TISDAG DEN 19 SEPTEMBER KL 18.00 -21.00 , ÄLVSBYN Storgatan 25,
ABF,s lokaler eller digitalt.

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism. Men de behöver göras mera tillgängliga både för nationella och internationella besökare. Nu finns det ett gemensamt ramverk för vandringsleder som är öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av vandringsleder.

Ni som förening, turistföretag och kommun som har ansvarar över vandringsleder är välkommen att delta i en möte/ workshop runt det nationella ramverket för vandringsleder.

Programmet innehåller bland annat:
• Ledmarkering
• Vägvisare och avståndsskyltar
• Ledentré
• Anordningar, stigar och underlag
• Tillgänglighetsanpassning
• Trafikverket och trafiksäkerhet
• Funktioner
• Kvalitetsstandard
• Ansvarsfördelning
• Skötselplan
• Markägare
Föreläsare: Hansi Gelter, Guide Natura

NÄR: 19 september Kl:18.00-21.00
VAR: Älvsbyn storgatan 25 ABF,s lokaler eller Digitalt
KOSTNAD: ingen kostnad, fika ingår
Har du frågor så kontakta: birgitta.stromgren@kreativabyar.se 
eller 070-659 28 34

Varmt välkommen!
// Birgitta Strömgren

Besök gärna vår hemsida
www.kreativabyar.se