Minnesdag - svensk samepolitik får inte glömmas

Arrangör Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm, Riksorganisationen Same Ätnam, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet
Tid 2023-10-21 13:0016:30
Plats Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen till en minnesdag, lördag 21 oktober på Biograf Skandia i Stockholm, då vi hedrar minnet av de samer som har utsatts för rasbiologernas mätningar, registreringar och fotograferingar. Vi vördar minnet av de samer vars kvarlevor ännu finns på svenska museer. Och vi lyfter fram vikten av att återbörda samiska ceremoniella föremål som har stulits från Sápmi.

PROGRAM

13.00 Samiska nationalsången

Välkommen

Maritha Sandberg Lööf, programledare

Inger Axiö Albinsson, ordförande, Sameföreningen i Stockholm

Kerstin Andersson, styrelseledamot, Amnesty Sápmi

Sámeviesso mujtalvis – påminnelser om samiskt liv

Docent May-Britt Öhman, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Jojk, Sara-Elvira Kuhmunen

Samiska kvarlevor

Begravning av samiska kvarlevor från museer, Mikael Jakobsson, ordförande Riksorganisationen Same Ätnam
Samiska kvarlevor vid Historiska museet vid Lunds universitet, Jenny Bergman, antikvarie

Rasbiologiska bildarkivet

Eva Forsgren, ordförande, Samiska föreningen i Uppsala

International experiences (in English)

Ambassador Erik D Ramanathan, USA
Professor Brenda Gunn, The National Centre for Truth and Reconciliation, Canada

PAUS, cirka 14.00  – 14.45

Vi bjuder på kanapéer, kaffe och te


Jojk, Sara-Elvira Kuhmunen

Ceremoniella föremål

Återbördande av samiska offergåvor från Unna Saiva, Hannah Edenbrink Andersson
Återbördande av föremål till urfolk, Ann Follin, överintendent Världskulturmuseerna

Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare, Kulturdepartementet
Kicki Eldh, utredare, Riksantikvarieämbetet

Reflektioner

Lena Tjärnberg, kyrkoherde, Kiruna pastorat
Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
Lawen Redar, riksdagsledamot (S), kulturpolitisk talesperson
Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande, Sáminuorra

Closing speech (in English)

Stefan Mikaelsson, vice ordförande för Sametinget styrelse

Jojk. Mari Boine

Avslutning, cirka klockan 16.15.

Efter det officiella programmet finns det möjlighet att stanna kvar en stund och samtala med övriga gäster.