Företagsstöd - träffa Region Västernorrland

Arrangör Näringsliv och tillväxt - Sundsvalls kommun
Plats Stadshuset, Stora Torget, Sundsvall

Eventet stängt för nya bokningar

Behöver du investera i din verksamhet? 
Via Region Västernorrland kan du bland annat få stöd för att köpa maskiner, inventarier och byggnationer men även produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring. 

För dig som har en ny unik idé finns innovationsstöd. 

Boka ett enskilt samtal med en handläggare
För att göra det enkelt för dig har vi bjudit in rådgivare från Region Västernorrland som ansvarar för företagsstöden i vårt län. Du har möjlighet att boka ett enskilt samtal med rådgivarna för att se hur just ditt företag kan nyttja de stöd som erbjuds.

Datum: 19 september
Plats: Näringsliv och tillväxt, Stadshuset, Stora Torget, Sundsvall
Enskilt samtal: kl 9:00-15:15 flera bokningsbara 30 minuters-pass under dagen.