Levnadsvanornas effekt på ditt psykiska mående - gratis föreläsning

Arrangör Stenungsunds och Kungälvs kommun.
Föreläsning 21 sept, kl 18.00 i Kulturhuset Fregatten, Stenungsund.
 
Föreläsning digitalt 21 sep, länk skickas efter anmälan
 
Föreläsning 9 nov, kl 14.00 i Mimers hus, Kungälv
 

Välkommen till en föreläsning om levnadsvanornas effekt på ditt psykiska mående. Det är en föreläsning för dig som vill öka din kunskap om kopplingen mellan levnadsvanornas effekt på den fysiska hälsan och ditt psykiska välmående. 


Du kommer att få information  om vad som rekommenderas gällande, mat, fysisk aktivitet, tobak och alkohol för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur du kan få in nya vanor att hålla över tid. 

Föreläsningen hålls av Hälsocoach online, som är till för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götalandsregionen. 

Detta är ett av flera samarbeten för att sätta levnadsvanor i fokus under 2023 - mellan oss ovan samt Västra Götalandsregionen, Samordningsförbundet  Älv & Kust, Sjukhusen i Väster, Öckerö, Tjörn och  Ale kommun