Intresseanmälan för kurs i Lurias neurpsykologiska undersökningsmetodik (LNI)

Arrangör Aniko Bartfai och Gunilla Hellberg Edström
Plats Digitalt, Online
Intresseanmälan
 

Intresseförfrågan om kurs i Lurias neuropsykologiska undersökningsmetodik (LNI)

Syfte: Att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper i den kvalitativa neuropsykologiska undersökningsmetodik som grundar sig på teorier av Alexander Luria.

Mål: Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna genomföra, tolka och sammanfatta utredning utförd enligt Lurias neuropsykologiska undersökningsmetod.

Kursbeskrivning: Kursen avser ge grundläggande kunskaper i Lurias neuropsykologiska teori, kunskaper och färdighet i att utföra en neuropsykologisk undersökning baserat på metodiken, samt tillämpningsövningar i neuropsykologisk diagnostik. Grundläggande principer i neuropsykologisk diagnostik samt möjligheter för komplettering av diagnostik med psykometriska instrument kommer att diskuteras.

Del I: fokuserar på grundläggande principer i diagnostik samt Lurias teori och ger kunskaper om metodiken. Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar med falldiskussioner.

Del II: behandlar kompletterande teori och diagnostik för LNI och hur man kan komplettera ett mer standardiserat neuropsykologiskt testförfarande med LNI.

Förkunskaper: Kursen vänder sig till psykologer och logopeder med förkunskaper i neuropsykologi som minst motsvarar den nuvarande psykologutbildningens nivå och som i sin verksamhet har neuropsykologiska utredningar som en av sina arbetsuppgifter. Kursdeltagaren ska ha möjlighet att utföra utredningar under den tid kursen löper.

Kursen och föreläsningar ges av: Professor Aniko Bartfai och leg psykolog Gunilla Hellberg Edström, bägge specialister i neuropsykologi. Kursen har tidigare genomförts och godkänts i utbudet av kurser för specialisering med inriktning neuropsykologi.

Tid: Distanskurs på 9 tillfällen/á 4 lektionstimmar/månad med planerad start i januari 2024. Examination ingår inte. De som önskar examination som del i sin specialistutbildning (gäller endast psykologer) tillkommer i nuläget ospecificerad kostnad.

Exempel på innehåll:

·         Genomgång av LNI, grundläggande antaganden kring kvalitativ neuropsykologisk metodik, genomgång av testmaterial

·         Lurias modell om hjärnans funktionella organisation.

·         Den hypotesprövande modellen i en neuropsykologisk undersökning, neuropsykologisk anamnes.

·         Den utvidgade neuropsykologiska utredningen med stöd av kvalitativa metoder som LNI.

Kurslitteratur/material meddelas separat inför kursen

Kurskostnad: Den totala kurskostnaden på 100 000 kr + moms (inklusive kursmaterial) fördelas på antalet deltagare och faktureras respektive klinik.