Introduktion nyanställda. Elisabeth Seferidis och Carina Nilsson.

Plats Jupiter, Maria Park.
Introduktion nyanställda 240315 kl. 8:30 - 11:00
 

Välkomna på Introduktion nyanställda. Denna gången är det Elisabeth Seferidis och Carina Nilsson som kommer att informera er om Extra anpassningar och särskilt stöd samt läroplaner och berörda styrdokument.


Kaffe finns i matsalen. Anmälan senast 2 dagar före utbildningen.


Välkomna!