Att vara anhörig till barn med NPF - föreläsning

Arrangör Hyltebiblioteken
Tid 2023-10-24 18:0019:30
Plats Biblioteket, Hyltebruk
Föreläsning Therése Starast
 

Therése Starast är Hjärnkollambassadör och berättar utifrån egen erfarenhet hur det är att vara förälder till ett barn med ADHD och autism. Hon delar med sig av sin historia, sina strategier och verktyg. Hon berättar om sin erfarenhet av bemötande från skola och vården. Ni får också höra om hur dessa diagnoser kan leda till annan psykisk ohälsa som ångest, depression och självskadebeteende.

Therése vill inge hopp till anhöriga om att det går att leva ett gott liv och må bra, trots psykisk ohälsa och svårigheter på vägen.

Tid: 24 oktober kl. 18:00- ca 19:00 (med möjlighet att ställa frågor efteråt)
Plats: Biblioteket i Hyltebruk

Föreläsningen är en del av Äppelveckorna i Halland. Under äppelveckorna bjuder vi in till olika aktiviteter på biblioteken i Halland för barn och unga med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer och deras anhöriga. Det blir sagostunder, föreläsningar, utställningar och mycket annat. Se program här:
https://www.regionhalland.se/kulturarran.../appelveckor2023/