Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

Arrangör Cleantech Östergötland, Östsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Östergötland
Tid 2023-09-21 08:3010:00
Standardbiljett
 

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är - en värdefull resurs. Östergötland växer i snabb takt och behovet av bostäder och mark för industrier och företag är fortsatt stort. Samtidigt är Sveriges största infrastrukturprojekt på ingång i länet – Ostlänken.

Med detta webinar vill arrangörerna göra ett återbesök i frågan "Massor av möjligheter med schaktmassor", som under 2021-2022 samlade en mängd aktörer ur värdekedjan till bords. Möt tidigare och nya medverkande inom området, där vi tillsammans ser hur frågan sakta men säkert förflyttar sig i rätt riktning - framåt!

Program

  • Arrangörerna hälsar välkommen
  • Återblick från de senaste masshanteringsmötena i regi av Länsstyrelsen Östergötland – Maja Kling Ek, Energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland.
  • PAUS
  • Kan en regional masshanteringsstrategi bidra till en transporteffektiv och cirkulär masshantering? – Maja Kling Ek, Energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland.
  • Möt Trafikverket och hör hur de arbetar med masshanteringsstrategin för Kolmårdsentreprenaden - Henrik Sköld, projektledare produktionsenheten Norrköping och Johan Wahrby, Miljöspecialist Ostlänken, Trafikverket
  • Bryter Norrköpings kommun fortfarande ny mark i masshanteringsfrågan? - Martin Heljedal, Masskoordinator, Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.
  • "Cirkulär Masshantering väcker intressen hos forskare - Möt Projektet CiMPla som utforskar hur effektivare planerings- och beslutsprocesser kan bidra till ökad resurseffektivitet" - Linnea Eriksson, Senior Forskare, Fil. Dr. vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Varmt välkommen!