Hur Sam Tsemberis ser på den svenska hemslöhetsstrategin?

Organizer Svenska Bostad Först hub
Time 2023-09-19 08:3016:00
Location Burgården konferenscenter Skånegatan 20, 412 51 Göteborg, Göteborg
Konferensbokning
1895 SEK

Varmt välkommen till konsensuskonferens i centrala Göteborg den 19 september 2023.  


Syftet med konferensen är att diskutera den svenska hemlöshetsstrategin, ta del av olika kommuners hemlöshetsarbete samt lyssna till Sam Tsemberis, grundaren av hemlöshetsstrategin Bostad Först. 

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en riksorganisation som driver svenska Bostad Först hubben, en kunskapsplattform om Bostad Först, www.Bostadforst.se. Hubben är en del i ett påverkansarbete för att motverka hemlöshet och fattigdom i Sverige.