Webbinarium: Nästa steg för utvärdering av elens klimatpåverkan

Arrangör Klimatkommunerna
Tid 2023-05-29 13:3015:00
Plats https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZmFhMzUtODRkNS00Zm...
Standardbiljett
 

I Karlstad har man funderat vad som händer härnäst avseende klimatvärderingen av el, efter vårt webbinarium om konsekvensperspektivet för elens klimatpåverkan (10 november med Johan Sundberg, Profu). Ni är säkert fler som vill ta nästa steg i arbetet. Med anledning av detta bjuder vi tillsammans med kontaktpersonerna i Karlstad därför in andra intresserade kommuner för att diskutera vad nästa steg kan vara.

Frågor att diskutera

·         Användningen av konsekvensperspektivet kommer troligen att ge stora konsekvenser för beräkningar av våra nyckeltal och beslutsunderlag, då det skiljer sig mot dagens praxis hos kommuner, myndigheter och andra aktörer. Kan vi diskutera hur vi ska räkna på elens klimatpåverkan i olika sammanhang - och om det skiljer sig åt mellan investeringar och årsredovisningar måste det finnas en logisk förklaring.

·         Vad behöver vi? Ett verktyg? Schablonvärden för olika årstider och tider på dygnet, och olika värden beroende på hur långsiktig investeringen är?

Hur går vi i så fall vidare? Konsultstöd? Intresse från Energimyndigheten? Projektansökningar?