FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne, Nyföretagarcener Syd och Örkelljunga Näringsliv
Tid 2023-09-21 08:3012:00
Plats Forum Örkelljunga, Kungsvägen 22, 286 34 Örkelljunga
Standardbiljett
 

Konceptet ” FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”, även kallat ”Ystadmodellen” består av fem evenemang. Det första evenemanget hölls i Örkelljunga under november 2022 och var ett inspirationstillfälle där företag fick en förståelse för hela Agenda 2030 genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Kommande evenemang kommer ha fokus på att ge deltagare möjligheter att reflektera över sin verksamhet och ytterligare utveckla sitt hållbarhetsarbete. Under evenemangen kommer du att träffa andra företag som samlas på en gemensam basis, utbyta erfarenheter, hitta nya kunder och partners samt utveckla din verksamhet tillsammans med andras input och kunskaper.


Program 

08:30 Registrering, kaffe och fika 

09:00 Inledning av Stellan Nordahl


09:15 Panelsamtal

Lyssna till samtal mellan bl.a. Stellan Nordahl, Nykraft AB, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, ledamot i Sveriges riksdag (representerar västra Skåne), Jan Jönsson, Ly-Ros Lantbruk HB, Gunnar Thelin, Ekobalans och Anders Wikström, Ragn-Sells

som alla inkluderar hållbarhet i sin företagsutveckling.


10:00 Paus och kaffe


10:00 Tillsammans – en levande kraft att räkna med

Hur kan vi tillsammans utveckla och ställa om verksamheter till mer hållbara affärsmodeller och strategier? I naturen finns inget avfall utan allt tas tillvara och blir näring i nästa led. Hur kan vi använda resurser så optimalt som möjligt, utan att resurser förslösas? Naturliga och levande system innebär i ett samhälle samverkan över alla branscher och sektorer oavsett typ av organisation och storlek. I denna inspirationsföreläsning lyfter Stellan Nordahl fram kraften av ’Tillsammans’, medvetna val och hur näringslivet skapar liv som ger näring.


11:00 Från spännande idé till lysande verklighet

Nenne Hansson, rådgivare på Almi delar med sig av inspirerande exempel från Skåne och ger tips på hur man kan gå tillväga för att gå från en spännande idé till lysande verklighet.

 

11:20 Plats på scen

Lokala företagare, bland annat Patrik Johansson, Solserv och Anna Grassotti, Food2Change berättar hur allt började, varför det blev den verksamheten som är och presenterar bra, konkreta exempel på affärer och affärsutveckling kopplat till hållbarhet.


Tidigare aktiviteter i projektet

Under 2022 genomförde Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med två kommunkluster 
i Skåne det första evenemanget av fem i serien ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord 
för nya affärer”. Evenemangen hölls i Alnarp respektive Örkelljunga och lockade sammanlagt över 140 deltagare. Satsningen gjordes inom ramen för projektet 
Vägar till hållbar utveckling.


Ystad kommun har tillsammans med kranskommunerna och Tillväxt Syd skapat och genomfört alla evenemang i konceptet. De arrangerar numera årligen ett evenemang med fokus på att ge inspiration och blicka framåt. Här kan du läsa mer: https://ystad.se/ystadmodellen


Anmäl dig senast den 15 september