Naturguidning - Klövberget 27 maj

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2023-05-27 10:1514:30
Plats Klövberget
Naturguidning Klövberget 27 maj
 

LÖRDAG 27 MAJ 
Klövberget
Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en
förkastningsbrant med en storslagen utsikt över
Kalvfjärden. På hällmarkerna växer mäktiga gamla
grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns
en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en
vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand.
Här möts vi av släta hällar och en frodig ädellövskog
där myskmadran och sårläkan sprider sin väldoft.
4 – 4,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling 27 maj: Busshållplats Trinntorp kl. 10.15
(buss 819).
Avslutning 27 maj: Busshållplats Ällmora (buss 819)
kl 14.38.

Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se