Naturguidning: Tre strömmar

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2023-04-22 10:0014:00
Plats Tre Strömmar
Fullbokad
Naturguidning Tre Strömmar, 22 april
 
Reserv Naturguidning Tre Strömmar, 22 april
 

LÖRDAG 22 APRIL 

Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen
Medelsvår till svår guidning med en del knöliga partier

Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen
längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några veckor om året.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).