Lärtillfälle 13: Om IDG - ett verktyg för att nå Agenda 2030

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2023-03-31 08:3010:00
Plats https://us06web.zoom.us/j/9269903147 , Online
Lärtillfälle 13: Om IDG - ett verktyg för att nå Agenda 2030
 

OM IDG - ETT VERKTYG FÖR ATT NÅ AGENDA 2030

Inner Development Goals, IDG, är ett initiativ som handlar om vilka inre färdigheter och förmågor vi behöver för att bättre kunna hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför - de som beskrivs i FN:s Sustainable Development Goals, SDG. 

Välkommen till ett lärtillfälle med Maria Sjöström (verksamhetsutvecklare), Boukje Fokkema (verksamhetsutvecklare) och Urika Randver (enhetschef) från Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, som har kommit att intressera sig för ramverket IDG och hur folkbildningen kan bidra till den inre omställning som krävs för att vi ska uppnå hållbarhetsmålen.

Läs gärna mer om IDG här: http://www.innerdevelopmentgoals.org


Varmt välkommen!