Utforma, finansiera & driva projekt - inom kultur och kulturella och kreativa branscher

Arrangör Creative Ebeneser
Tid 2023-02-07 09:0016:00
Plats Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23, Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

Vässa verktygslådan inför vårens ansökningar av kulturmedel för projekt. Välkommen till en heldag på temat projekt - föreläsningar som varvas med lärande samtal och kortare övningar. 

För dig som är verksam inom kultur- och konstområdet i Norrbotten. 


Delar
Intro - Ansökningar för kulturprojekt och utvecklingsprojekt

- Finansiärer och samarbetspartners
- Budget och finansiering
- Skrivprocessen – din idé i ord
Strukturera och driva projekt – från ansökan till projektplan, planering, prioritering och dokumentering.


Om du vill får du gärna tillämpa övningarna på en aktuell idé och ansökan. Du behöver inte ha en aktuell idé för en ansökan för att delta.


Under samtalsdelen vi delar med oss av erfarenheter och vår samlande kompetens inom området. Du som är ny inom området och inte har så mycket erfarenhet, bidrar genom att ställa frågor och vara nyfiken. Vi tillämpar ett kollektivt lärande!


Med ordet PROJEKT avser vi en tidsbegränsad satsning med ett tydligt start och slut. Ofta är det något nytt som ska tas fram eller provas, och inte något som du/din organisation vanligtvis gör. En satsning som någon tilldelar resurser av något slag. Det kan t.ex vara ett kulturprojekt, annan konstnärlig satsning, utvecklingsprojekt av kulturella och kreativa branscher.


9-16.00 inkl lunch. Kostnadsfritt för dig som deltar, vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika.


För frågor - kontakta

Fredrika Johansson – projektledare Creative Ebeneser, fredrika@ebeneser.nu / 076-110 09 79


Projektet Creative Ebeneser finansieras av Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Längmanska företagarfonden.