Vildmarkskänsla i Alby - naturguidning

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2023-02-07 10:0013:00
Plats Alby naturreservat
Fullbokad
Vildmarkskänsla i Alby, 7 februari
 
Reserv Vildmarkskänsla i Alby, 7 februari
 


Vildmarkskänsla i Alby
Medelsvår till svårvandrad guidning

I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin
gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och
hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små
våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga
vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har
lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en
jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första
människorna hit och här finns flera gravfält från
järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par
partier är lite mer krävande.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 2,5 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Alby friluftsgård (härifrån tar det cirka tio
minuter att gå till busshållplats Nyfors, buss 873).
Nyfors, buss 873).

Obs! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se.