Träff med akademin

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2023-01-26 08:3010:00
Plats Ledebursgatan 5, 3 trappor, Malmö
Träff med akademin
 

Nätverket bjuder in till årets första träff med akademin.

 
Utifrån en nyligen publicerad vetenskaplig artikel kommer Roberto Scaramussino från Socialhögskolan i Lund att genomföra ett seminarium med fokus på civilsamhällets bidrag till integration. Med utgångspunkt i civilsamhällets särart och hur den utrycks i samverkan resonerar Roberto om de mervärden som uppstår för såväl nyanlända som deltagande organisationer som arrangerar aktiviteter, men också de mervärden som uppstår på strukturell nivå av att arbeta med strategisk samverkan.

Anders och Roberto har tidigare genomfört två utvärderingar av NAD (Nätverk – Aktivitet – Delaktighet), ett samverkansprojekt för integration och etablering av nyanlända.