Nybörjare intagning höst 2023

Arrangör Åkersberga Samurai karate club
Plats Solskiftesskola gymnastik sal, Åkersberga
Nybörjare intagning höst 2023
 

Nybörjare intagning Höst 2023  Mån och onsdag 18.00 Barn 5-8 år

Mån och onsdag 19.00 Barn 8-15 år
Vuxna  och föräldrar torsdag 19.00 sön 10.00

kostnader:
100kr att prova 4 ggr
terminsavgiften 1400kr. 5-14 år
terminsavgiften 1600kr 15år plus.