Klimatsmart offentlig upphandling av transporter - LoU är problemet, myt eller verklighet!?

Arrangör Cleantech Östergötland, Östsvenska Handelskammaren
Tid 2022-09-23 09:0012:00
Plats Norrköping, Östsvenska Handelskammaren, Kammarforum, Norrköping
Standardbiljett
 

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare. Alla har höga klimatambitioner, men ibland kan det vara långt mellan visioner och verklighetens förutsättningar och då hamnar klimatfrågorna lätt i kläm. Vi vill adressera gapet mellan målsättningar och resultat och diskutera hur vi på sikt gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta, offentliga transporter i Östergötland!

Transportbranschen står inför stora utmaningar med risk för höga kostnader och kapacitetsbrist. För att vi ska klara det behöver vi en välfungerande marknad, hög kompetens och utvecklade arbetssätt och roller. Efter en inflygning på det temat kommer vi att växla mellan några föredrag och mer öppna diskussioner.

På agendan står bland annat:

 • Utmaningar och möjligheter med LoU i en föränderlig transportvärld
 • Hur ser upphandlingsprocessen typiskt ut för olika offentliga aktörer
 • Kan vi kravställa och jobba med effektivitet i upphandlingar
 • Trafikverkets klimatkalkyl som underlag i upphandling
 • Hur kan man jobba med uppföljning av effektivitet och bränsleanvändning

Vi avslutar dagen med en diskussion om hur vi gemensamt kan skapa en effektivare dialog om transportupphandlingar med målet att få bra RFI-diskussioner, fler starka anbud, utvecklande uppföljning och hög effektivitet - En utvecklad transportmarknad där köpare och säljare hjälps åt att nå klimatmålen och möta transportbranschens utmaningar!

Deltar med föredrag och i diskussioner gör bl a:

 • Representanter från hållbarhetsenheter och inköpsstöd i flera Östgötakommuner
 • Mathias Sylvan, jurist, konsult och utbildare i LoU. Tidigare bl.a förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
 • Tove Winiger – Chef för Hållbarhet och kommunikation, Foria
 • Peter Gerhardsson, VD och Grundare Deviaq
 • Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken
 • Johan Wahrby, Miljösamordnare Ostlänken
 • Maria Losman, Expert hållbara upphandlingar, Ecoplan In Medio
 • Felix Ek, Sakkunnig Fordon och drivmedel, Biodriv Öst

Seminariet modereras av Per Lindahl, Logistikia i samverkan med Ylva Ek Energikontoret Region Östergötland, Maria Losman Ecoplan In Medio och Petter Huddén Intuizio

Arrangörer är Cleantech Östergötland, Logistikia, Östsvenska Handelskammaren och Region Östergötland