Svensk bryggerihistoria - Peter Sandberg

Arrangör Kungälvs bibliotek
Tid 2022-09-21 18:0019:00
Plats Mimers kulturhus, Hörsal 1, Kungälv
Anmälan
 

När den bayerska lagerölen kom till Sverige vid mitten av 1800-talet blev den snabbt populär. Små bryggerier etablera­des över hela landet och snart hårdnade konkurrensen om vem som skulle släcka arbetarnas törst. Peter Sandberg, aktuell med boken Svensk bryggerihistoria, är dok­tor i ekonomisk historia med bryggerinäringen som specialom­råde.