Nätverksträff Avfall Web och statistik 2022

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2022-05-17 12:002022-05-18 13:00
Plats Fagerudd Spa & konferens, Enköping
Användarträff Avfall Web 2022
 

Träffen syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. Benchmarkingen kommer att vara fokuserad på deltagande kommuner/bolag med förslag på hur detta kan användas på hemmaplan, såväl i sin egen organisation som i sina nätverk.


Temat för träffen är Framtidens ÅVC - återbruk och återvinning av grovavfall. 

Ur innehållet: 
  • Framtidens ÅVC med fokus på tillgänglighet och service, återbruk och materialåtervinning, information och kommunikation samt klimat och ekonomi
  • Så kan man praktiskt följa upp återbruksverksamhet: erfarenheter från Göteborg och Mölndal 
  • Redovisning av återbruk resp bygg- och rivningsavfall i Avfall Web 
  • Demonstration av ett system för insamling av avfallsmängder från återvinningscentraler och vågoperatörer som underlag för månadsvis uppföljning av materialåtervinningsmålet.
  • Statistikredovisning och benchmarking 2022
  • Demonstration av nya BI-rapporterna (Avfall Web 2.0)

Pris för deltagande är 4 200 kr och då inkluderas föreläsningar, dokumentation, logi, alla måltider samt tillgång till spa-avdelningen 17.00-19.00 den 17 maj.