Pedagogisk utveckling med Reiss School Motivation Profiles

Arrangör HR/RMP & Educational Services
Plats Nordenskiöldsgatan 11a , Malmö
Standardbiljett
 

Till julfika får du ta del av RSMP med mingel. Reiss School Motivation Profiles, https://www.reissmotivationprofile.com, vilar på 16 grundläggande behov som är relevanta för såväl olika akademiska prestationer, relationer som karriärmöjligheter. Med en RSMP-profil kan tillexempel skolpsykologer identifiera möjliga orsaker till varför elever underprestera för att sedan planera effektiva insatser anpassade efter varje elevs individuella behov. Pedagoger kan använda informationen i profilerna för att planera strategier och genomföra framgångsrik undervisning för att stärka elevens drivkraft, motivation och fokus. Skolvägledare kan erbjuda eleverna genomtänkta råd om karriärval, inte bara baserat på elevernas färdigheter utan också på elevernas inneboende motivation, intressen och mål. RSMP profiler riktar sig till elever i 12-25 års åldern. RMP konceptetet är ett nytt sätt att tänka kring människan och våra inre drivkrafter.