Surolle

Arrangör NIS 6.0
Tid 2021-12-09 17:0020:00
Plats Spiran konferens
Surolle
 

 ”s u r o l l e - ett slöjdföretag på flera krokvuxna ben.”  
med efterföljande dialog om företagande inom kulturnäringen. 
Jögge Sundqvist berättar om olika synsätt på hur han finkalibrerar sitt företag; om att produktutveckla både företaget och sig själv. Men också om drivkrafter och vinstmarginaler, om gungor och karuseller och om att veta sitt värde. 
Hur ser marknaden ut och hur kan min egen kreativitet möta den?