Träff i slamnätverket

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2021-12-07 08:3012:00
Plats Zoom, Online
Slamnätverk via web
 

Träff  i slamnätverket 7 december kl 8.30-12

Digitalisering står högt på agendan för många företag och organisationer, så även inom avfallssektorn. Här finns hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Det handlar om allt från ruttoptimering och effektivare logistik till mer kundanpassade digitala tjänster. Temat för denna träff är digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen - finns möjligheter att utveckla behovsanpassad slamtömning såsom det finns inom annan avfallshantering? Och hur arbetar kommunerna med aviseringar och återkoppling till sina slamkunder? Och vad händer inom myndighetsvärlden när det gäller digitala lösningar?

Programpunkter: 

• Inledning och Aktuella frågor från Avfall Sverige och VA-guiden

• Vad innebär de nya reglerna kring kommunalt avfall/ansvar för slam?

• Vad händer inom myndighetsvärlden när det gäller digitala lösningar?
Havs- och vattenmyndigheten berättar om sitt projekt ”Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar”

• Avvikelserapportering samt aviseringar och återkoppling till kund
- EDP Future/Mobile
- Örebro kommun: exempel slamtömning och fosforfilterbyte

• Monitorering av slamavskiljare – information om ett projekt som ska utvärdera möjligheten att behovsstyra tömning av slambrunnar med hjälp av ny teknik. Efter en del teknik- och komponentförsörjningsproblem hoppas man komma igång med projektet efter årsskifte.

• Diskussioner och erfarenhetsbyte