Mötesplats för socialt företagande i Sörmland - tema Agenda 2030

Arrangör Nyttiga affärer/Coompanion Sörmland
Tid 2021-12-01 09:0012:00
Plats Munktell Science Park, Eskilstuna
Mötesplats socialt företagande i Sörmland.