Konsten att odla som skogen - med Philp Weiss

Arrangör Sollentuna Trädgårdsgille
Plats Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum
Konsten att odla som skogen
 

Konsten att odla som skogen – med Philip Weiss
Onsdag 15 september kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna C


Varför växer ogräset så mycket bättre än morötterna? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt?


Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss, som berättar vad vi kan lära oss av naturens sätt att odla skog för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt som vi gör en aktiv insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.


Philipp Weiss är utbildad civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007 i Stjärnsund i södra Dalarna.Philipp är huvudförfattare till ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” som blev utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018.