Vad säger den senaste IPCC-rapporten? - Vad betyder det för Östergötland?

Arrangör Cleantech Östergötland
Tid 2021-09-24 08:0009:00
Standardbiljett
 

Cleantech Östergötland välkomnar dig att delta vid ett extrainsatt webinar den 24/9.

Lena Lindström från SMHI i Norrköping är Sveriges representant i IPCC-arbetet. Hon ger oss en unik inblick i arbetet och guidar oss igenom de viktigaste punkterna i den senaste rapporten. Lena förklarar de olika stegen för att tillförlitligheten i ett internationellt forskningssamarbete ska säkerställas.

Hur översätter vi budskapet i rapporten till vår lokala vardag i Östergötland? Men än viktigare blir frågan till våra medverkande experter - hur ska vi ta till oss av innehållet i rapporten?

Vi har med oss

Magnus Edström, klimatanspassningsstrateg på Länsstyrelsen Östergötland, som ger oss en bild över hur beredskapen ser ut i länet.

Malin Ribbenhet, Miljö- och kvalitetschef på det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden, som berättar för oss om vilka konkreta åtgärder och handlingsplaner som redan idag görs.

Mattias Hjerpe, som forskar om städers klimatomställning vid Linköpings Universitet, som kan dela sina tankar om beredskapen i Länet är tillräcklig.

Välkommen att delta och få en bättre förståelse av den senaste klimatrapporten och möjligheten att ställa dina frågor till medverkanden som arbetar med frågorna.