Medlemsskap i stödföreningen för Gershedens Folkets Hus

Arrangör Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Plats Gershedens Folkets Hus Skansen, Stockholm, Stockholm
Medlem
100 kr

För fritt inträde till stödföreningens aktiviteter krävs att du är andelsägare/medlem i stödföreningen för Gershedens Folkets Hus.

Verksamhetsplan för 2022 publiceras i januari, 2022.

Ett sådant erhåller du genom att anmäla dig i nedanstående formulär och inbetala 100:-.

Välkommen till arbetarrörelsens vagga, Folkets Hus!

Bo Andersson
Ordförande