Kick-off inför införandet av BIP

Arrangör Finsam Göteborg
Tid 2021-09-24 09:0012:00
Plats Teams, Online
Kick-off inför införandet av BIP
 

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en dansk forskningsstudie som bidragit till ökad kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik.

Studien är den största i sitt slag och har skapat stort intresse hos verksamheter som arbetar liknande målgrupp. Finsam Göteborgs finansierade insatser kommer under hösten 2021 att påbörja implementeringen av BIP som arbetsmetod och det är därför viktigt att kunskap om arbetssättet sprids till förbundets medlemsparter.

Samordningsförbundet i Halland är ett av flera förbund som redan börjat arbeta enligt de metoder som visat sig framgångsrika. Under denna förmiddag kommer vi att få höra mer om studien och arbetet översatt i svensk kontext.