Kommunalpolitisk konferens 7 maj

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Tid 2021-05-07 09:0015:00
Kommunalpolitisk konferens 7 maj
 

Inbjudan till LO-distriktet i Stockholms läns kommunalpolitiska konferens den 7 maj

Den här inbjudan går till dig som är LO-fackligt aktiv och har ett förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i kommun eller region.

Även ledamöter i LO-fackens styrelser och LO-distriktets facklig-politiska kommitté är inbjudna.
Ni som är inbjudna har en viktig roll i att rekrytera nya LO-fackliga lokalpolitiker (för S), och vi ser gärna att ni bjuder in
LO-fackligt aktiva personer i er omgivning som ni tror skulle vilja engagera sig i kommunpolitiken för Socialdemokraterna på ett eller annat sätt.
Med fackligt aktiv avses här att vara förtroendevald eller ombudsman. Detta är första gången vi bjuder in till konferensen så öppet,
men ju fler vi är desto starkare blir vi, och nu bygger vi inför valen 2022 och nästa mandatperiod. Använd ert omdöme.

LO-distriktets kommunalpolitiska nätverk syftar till att stötta och stärka alla LO-fackligt aktiva i kommun- och regionpolitiken runt om i vårt län. 
Vi ska erbjuda utbildning och fortbildning, bidra med underlag och förslag, bygga nätverk mellan nätverkets medlemmar och stärka kontakten mellan våra politiker, LO-organisationen och förbundsavdelningarna.

Varje år anordnar vi två konferenser för nätverket. De fokuserar på olika politiska teman men också t ex hur man når framgång 
med politiska förslag inom kommunpolitiken. Vårens konferens genomförs digitalt fredag 7 maj, 09.00-15.00 (senast) och har två teman:

Att vara facklig kandidat och Politiska prioriteringar inför valet.
Förlorad arbetsförtjänst utgår.

Anmälan sker
senast fredag 30 april.