ANDTS- nätverk

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor, CAN, Länsstyrelsen
Tid 2021-04-08 14:0016:00
ANDTS- nätverk
 

Nu i vår kommer regeringen och riksdagen anta en ny strategi inom ANDTS-området. Strategin ska gälla i fem år.

Vi vill gärna bjuda in er från den idéburna sektorn för att prata om innehållet. Hur påverkar den er, hur ser ni på den och hur
påverkas samhället av den är några frågor som kan tänkas
komma upp.

Den 8 april mellan 14.00-16.00 träffas vi digitalt. Länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Varmt välkomna!