e-Seminarium: Examinationsformer och feedback

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tid 2021-02-26 17:152021-06-17 17:15
Plats Via Teams, e-möte, Online
Intresseanmälan
 

e-Seminarium: Examinationsformer och feedback

Innehåll och upplägg samt erfarenhetsutbyte

Vi tar upp de examinationsformer vi har idag.

Visar de 20-talet akademiska examinationsformer - som är vanliga och mindre vanliga sätt för att värdera studieresultat.

Vi tar upp möjligheterna med digital examination (e-tenta på campus, onlinetenta på distans, t ex open book exam, använda flervalsfrågor)

Ipsativa studieuppgifter med e-portfolio för ökad självreflektion

S k feedback literacy - kompetenser som studenter saknar kring betydelsen av feedback och återkoppling (Peer Feedback)

Nyckelstrategier, formativ undervisning: C3B4ME är en av teknikerna i Paul Blacks & Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ undervisning. (Rekommenderar bok Inside the Black Box som initial läsning om man inte har stött på det här tidigare. En mer aktuell artikel där också Black & Wiliams vidareutvecklar sina teorier är ”Classroom assessment and pedagogy” från 2018 i Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.) 


Läs innan träffarna

a) Olika examinationsformer som förekommer inom universitet och högskolor i Sverige och fördelarna och nackdelarna med dessa:

Examination – en exempelsamling

b) Som interaktiv mindmap (aktivera flash i webbläsare, eller använd webbläsaren Microsoft Edge): Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

c) Universitetskanslersämbetets vägledning om rättssäker examination:

Rättssäker examination – en vägledning från Universitetskanslersämbetet (fjärde upplagan)

d) Om feedback literacy, David Carless & David Boud (2018) The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43:8, 1315-1325, DOI: 10.1080/02602938.2018.1463354

e) Kort om C3B4ME - stimulerar s k Selfdirected Learning och Peer Feedback.

f) FÖRDELAR OCH REKOMMENDATIONER - Feedback individuellt och gruppfeedback 

d) ABC-kursdesign ABC-metoden har utvecklats vid University College of London för att under kort tid utveckla en överblickbar och välplanerad kursdesign. ABC-metoden arbetar med sex olika kort som syftar till att beskriva aktiviteter som leder till lärande och som kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena:

  • Inhämta kunskap
  • Samarbeta
  • Diskutera
  • Utforska
  • Tillämpa och praktisera
  • Skapa


Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är under hösten 2020 via Teams, som e-Seminarium. Förhoppningsvis under våren 2012, i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator. Vill du bara delta via e-möte i Teams så går detta bra.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!Kontaktadress för mer information och Avbokning, IKT-pedagog Mats Brenner 076-893 1061