UTMANINGAR & DRIVKRAFTER

Arrangör Nyföretagarcentrum Skellefteå
Plats Online, Skellefteå
DRIVKRAFTER 24 mars
 

En del i vår serie med fokus på enmansföretagande kvinnor som vill utveckla sig själva och sitt företag

Det är lätt att fastna i det man redan känner till. Hur ofta låter du din kreativa sida få en utmaning för att hitta nya lösningar?

Välkommen till online workshop på temat DRIVKRAFTER

Med Rose-Marie Lindfors, RM Utveckling och Marianne Näsström, Nyföretagarcentrum

Onsdag 24 mars kl 8,30 - 10

Vad behöver du göra för att få de kunder du vill ha?
Vad är du beredd att göra för att skapa förändring?
Vad är dina visioner?
Ser du möjligheterna?

Ingen kostnad. Vid anmälan skickar vi info samt länk för inloggning.

Seminariet sker i samverkan med Smart 2.3