Nysam Hudsjukvård vårmöte 2021

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2021-04-19 08:3012:00
Plats Digitalt möte, Online
Ja, jag deltar gärna
 

Välkomna

Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet
Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete

Statusuppdatering digital rapport
Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling

Statusuppdatering Nysamappen, automatiserat datauttag

Analys av årets data med fokus på trender och tendenser samt förbättringspotentialer
Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna innan mötet.

Uppsummerande diskussion
Tema för höstmöte och avslut