Föreningen Nordens Distriksstämma 2021

Tid 2021-03-20 09:3012:30
Plats Sunderby Folkhögskola, Luleå
Bokning till seminarium
 

2021-01-14
Till
Föreningen Norden Norrbottens:
Lokalavdelningar
Valberedning
Revisorer
Distriktsstyrelseledamöter och ersättare

 

Kallelse till Föreningen Norden Norrbottens distriktsstämma

Föreningen Norden Norrbottens distriktsstämma hålls lördagen den 20 mars 2021 kl. 9.30, på Sunderby Folkhögskola. Med anledning av pandemin kan du med fördel delta digitalt på mötet. Det kan finnas viss möjlighet att delta fysiskt på plats beroende på vilka restriktioner som gäller då. 

Ombud - Varje avdelning har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Namn på ombuden meddelas distriktskontoret christina.rb@norden.se senast 20 februari.

Motioner skickas till distriktskontoret senast 20 februari.

Årets Nordist - Nominering med motivering till Årets Nordist i Norrbotten 2020 skickas in senast 20 februari.

Verksamhetsberättelse Avdelningens verksamhetsberättelse 2020, kortfattad max 10 rader, skickas in senast 12 februari.

Anmälan - Alla (även distriktstyrelseledamöter och ombuden) som ämnar delta i stämman anmäler sig på följande länk. OBS! Det är viktigt att ni anmäler oavsett om ni kommer delta fysiskt på plats eller digitalt.

Anmälan skall vara Föreningen Norden Norrbotten tillhanda senast 26 februari 2021. Årsmöteshandlingar skickas ut ca 2 veckor före stämman.

Resor - Resor företas på billigaste sätt, ersättning för bil utgår med 18,50 kr/mil och förutsätter samåkning.


Eivor Olofsson
                                        

Distriktsordförande/Verksamhetsledare