Flervalsfrågor och självrättande test

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats Teams, Online
Anmälan: 25/1, kl. 11:00 - 12:00
 
Anmälan: 12/4, kl. 11:00 - 12:00
 

Flervalsfrågor och självrättande test

Vill du ha aktiva studenter som visar upp förståelse? Att studenterna snabbt kan besvara dina uppföljningsfrågor? Eller testa om de förstått delar av din föreläsning? Använd då så kallade flervals-, flersvarsfrågor och automaträttande test.

Digital salstentamen införs under 2020/2021. Även i E-tentaprojektet så kommer lärare få kompetensutveckling i att använda flervalsfrågor för digital tentamen/digital examination.

Hur kan jag göra min öppna frågor i tentor till flervalsfrågor (ej casefrågor)?


Innehåll och upplägg

Vi går igenom de frågetyper som finns i It's Learning (allmänna och interaktiva frågetyper), de som finns i Dugga vår E-tentasystem och de som finns i Microsoft Forms.

Vi ser delar av En informerade video från Pedagogeeks vid Stockholms universitet.

Vi gör ett quiz, What is a good MCQ?


Frågor och diskussion vid workshop - erfarenhetsutbyte
  • Hur kan vi engagera studenterna i aktivt lärande under en föreläsning med quizfrågor? Hur använda flervalsfrågor vid Digital tentamen?
  • Kan vi mäta studenternas kunskapsnivå (förståelse, minnas/ofta faktakunskap eller förstå/begreppskunskap med att förklara, klassificera, exemplifiera begrepp/principer/teorier) innan (bas-)gruppsarbete? T ex som diagnostest, övningstest.
  • Hur kan vi använda flervalsfrågor/självrättande test för att få en förståelse för hur och vad studenterna i just den gruppen lärt sig och vilka lärdomar kan sedan anpassas till andra aktiviteter i kursen? 


Innan vi träffas: Innan träffen, se de introducerande guider om Microsoft Forms och frågetyperna i It's Learning.

Flervalsfrågor och självrättande test_tips_råd_matbre2020-03-06.docx

Aktuellt nu under covid-19: Examination på distans (från PIL, på GU)

Skapa ett test med Microsoft Forms

Vilka frågetyper finns det i It's Learning?

Guidelines Writing MCQ

Writing Good Multiple Choice Test Questions

Tre svarsalternativ är optimalt vid ett prov/tenta, metastudie (2005)

Validity and Reliability of Scores Obtained on Multiple-Choice Questions:  Why Functioning Distractors Matter

Examinations-strategier?


Fråga: Digital examination och hur denna kan hanteras - lärare-/examinationsperspektiv?

SVAR: En informerade video från Pedagogeeks vid Stockholms universitet. Digital examination blir allt vanligare inom dagens universitetsutbildningar. Det finns en stor potential med digital examination när det gäller att använda olika slags media som underlag för studenters frågor, möjligheterna för studenter att skriva på dator istället för för hand, och ett snabbare rättningsförfarande, men finns det också risker? Programledare Klara Bolander Laksov, docent och lektor i högskolepedagogik vid Centrum för universitetslärarutbildning och Uno Fors, professor i IT och lärande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap samtalar om frågor som rör digital examination och hur de kan hanteras. Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Boevé, A. J., Meijer, R. R., Albers, C. J., Beetsma, Y., & Bosker, R. J. (2015). Introducing computer-based testing in high-stakes exams in higher education: results of a field experiment. PloS one, 10(12).Kurskrav: Mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: E-möte via Teams

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061