Kraftindustrins betongdag 2021

Arrangör Energiforsk
Tid 2021-03-17 08:4515:15
Betongdagen 2021
 

Temat för 2021-års seminarium är betongreparationer. Arrangemanget vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkraft- och kärnkraftsindustrin. Deltagande är kostnadsfritt.