Brandfarliga Arbeten - Järpen 201123

Arrangör Akuthjälpen
Tid 2020-11-23 09:0016:00
Plats Ishallen Röjsmon

Eventet stängt för nya bokningar

FULLBOKAT !

Brandfarliga Arbeten
Brandfarliga arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt certifikat. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, Utförare och Brandvakten – ska därför genomgå utbildning för att få behörighet.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för både dig som utför och för dig som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som är utförare och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har ett certifikat, det måste förnyas var femte år.

Denna utbildning ger dig certifikat för hett arbete.

Fika, Lunch, kurslitteratur och certifikat ingår.

Pris 2350 kr ex moms, faktureras.

Begränsat antal platser, bindande anmälan.

Om du har förkylningssymtom så ber vi dig stanna hemma, meddela oss, så bokar vi om dig till nästa kurs utan kostnad.

För att minska risk för smittspridning så har vi anpassat utbildningen och lokaler för detta.

Vid avbokning 1-7 dagar innan kursstart debiterar vi 100% av kursavgiften.
Vid avbokning 8-14 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften.
Vid uteblivet deltagande debiterar vi 100% av kursavgiften.