Uppstart - Erfarenhetsutbyte fossilfria transportupphandlingar

Arrangör Cleantech Östergötland, Logistikkluster Östergötland, Östgötautmaningen
Tid 2021-03-18 08:0013:00
Plats Westmansgatan 47, Ebbepark, Showroom (Nb), Linköping
Standardbiljett
 

Jag anmäler mig till att medverka i erfarenhetsgruppen och kommer att prioritera min medverkan på gruppens träffar. Jag är införstådd med behovet av en öppen dialog, allas medverkan och att vi som grupp gemensamt beslutar om eventuell kommunikation utåt om våra diskussioner och resultat”

Varmt välkommen!