Lämna förhållandet som inte gör dig lycklig - webinar

Arrangör Michael Larsen - separation.se
Tid 2020-10-04 21:0022:00
Plats Online; framför datorn, mobilen eller surfplattan., Online

Eventet stängt för nya bokningar

LÄMNA FÖRHÅLLANDET SOM INTE GÖR DIG LYCKLIG – WEBINAR 4/10

En föreläsning om att orka avsluta en relation som skapar stress och dränerar dig på livsglädje.

När förhållandet enbart bygger på hopp om en bättre framtid, fysisk attraktion, rädsla för ensamhet, eller gamla invanda vanor som gör att vi inte kan se klart, är det dags att göra en emotionell inventering:

”Tar den här relationen fram det bästa i mig eller inte? Kan jag vara mig själv? Respekterar vi varandra? Är jag lycklig?”


Det kan handla om att vi inte når fram till en partner som är emotionellt distanserad, oförmögen till att älska, som inte är färdig med sitt ex, tar dig och relationen för givet, har en härskarpersonlighet eller att du inte längre har de rätta känslorna.

Utan en djupt förankrad upplevelse av samhörighet, tillit, lycka och kärlek, kommer vi aldrig att kunna känna oss hela som individer.

Trots ett förnuft eller en djup magkänsla som ropar: ”gå!” så blir vi kvar i det som dränerar. Varför?

Jo, därför att de flesta av oss känner en stark aversion mot att behöva såra, ovisshet inför framtiden, gamla psykologiska mönster som håller oss fångna, eller attraktion som vi förväxlar med kärlek. Och separationsångest som förlamar!

Under detta webinar kommer jag bl.a. att ta upp följande:

- Förstå dig själv och vilka psykologiska krafter som håller dig kvar.
- Rädsla för ensamhet och oron över att inte möta en framtida kärlek.
- Övning: så hittar du styrka att gå emot känslorna förlamar.
- Din mentala GPS: det som du aldrig bör prioritera bort i tvåsamheten.
- Härskarteknikerna som du troligtvis utsättas för när du vill avsluta.
- Fatta beslutet och så håller du dig till det: din mentala GPS.

Under kvällen kan du ställa frågor och dela erfarenheter i chatten.

Datum: söndagen den 4 oktober
Tid: 21.00 – 22.00
Plats: online; framför datorn, mobilen eller surfplattan
Pris: 220: -

Du är varmt välkommen!
Michael Thor-Larsen separation.se