Akut omhändertagande och A-HLR

Arrangör KBAS
Plats Sunderby sjukhus, avdelning 43, sal 36, Luleå
Akut omhändertagande och A-HLR 6 november
 
Akut omhändertagande och A-HLR 9 november
 
Akut omhändertagande och A-HLR 10 november
 

Omhändertagande av den akut sjuka patienten
Föreläsare: Sara Trast
Utbildningsdagar i två delar. Del 2 måste föregås av deltagande vid utbildningsdag del 1.

Del 2:
Fler moment A - E koncept, NEWS, prioriteringsövning, A - HLR, Arytmitolkning, övning manuell defibrillator, Patientfall.

Datum: 6, 9 eller 10 november
Tid: 08.00-16.00

Plats: Sunderby sjukhus, avd 43 sal 36
Obs! Deltagande på distans är inte möjligt!

Kom ombytta i personalkläder!.

Förberedelse:
Läs kursboken för A-HLR, som ni fått tilldelat vid första HLR-utbildningstillfället. Återlämna kursboken vid utbildningstillfället.
Gör webbutbildningen http://webbutbildning.hlr.nu/index.php/kursdeltagare
Dra ut kursintyget och ta med till utbildningstillfället.