Flickan i den visuella och audiella kulturen

Arrangör Feministiskt Forum Stockholm, ABF Stockholm och Forum för feministisk forskning
Tid 2020-10-11 10:0010:45
Plats ABF-huset, Sveavägen 41 Sandlersalen, plan 1, Stockholm
Flickan i den visuella och audiella kulturen
 

Forum för feministisk forskning Stockholm presenterar två kortföreläsningar av etnologen Andrea Dankić och utbildningsvetaren Maria Eriksson, båda disputerade 2019 med forskning som bidrar till flickforskningsfältet.

I sin avhandling Att göra hiphop fokuserar Andrea Dankić på skapandeprocesser inom 2010-talets svenska hiphop, däribland musikläger riktade till unga tjejer. Inom ramen för dessa musikläger används en specifik attityd som är kopplad till hiphop på två sätt. Å ena sidan förstås denna ”hiphopattityd” som maskulint kodad och i egenskap av det som något som dessa läger har som mål att motarbeta i egenskap av jämställdhetsskapare. Å andra sidan används samma attityd som en drivkraft i det kreativa skapandet och därmed förändringsarbetet.  

Maria Eriksson är aktuell med avhandlingen Flickblickar som handlar om några gymnasietjejers interaktion genom blickar, bilder och kroppar. Flickblickar, eller GirlGazes, har på de senaste åren undersökts genom mediala, kommersiella och aktivistiska praktiker men inte i så stor grad belysts som ett eget begrepp i vetenskaplig kontext. Här undersöks flickblickar ur ett feministiskt kulturteoretiskt perspektiv. Empirin rör till exempel ungas bilder på nätet och i bildsalen på estetiska programmet där feministiska attityder uppmuntras av både lärare och elever.

Maria Eriksson är lektor vid inst. för bild och slöjdpedagogik vid Konstfack. Andrea Dankić är vikarierande lektor i etnologi vid Stockholms universitet.