Nätverksmöte #8 Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistrubution

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-10-14 09:0015:40
Plats Microsoft Teams, Online
Standardbiljett
 

Välkommen!

Alla som anmäler sig får mer information och möteslänk skickad via mail i god tid innan mötet börjar. Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kan komma att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd