DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF INFÖR TRÄDGÅRDSUTBILDNING!

Arrangör Arbetsförmedlingen
Tid 2020-09-30 10:0011:00
Plats Microsoft Teams, Stockholm
Standardbiljett
 

VARMT VÄLKOMMEN PÅ DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF!

Nu startar vi upp en trädgårdsutbildning i samverkan med Hvilan och Hermods i Stockholm! 

Det är en arbetsmarknadsutbildning som startar med 12 veckors förberedande yrkessvenska på Hermods. Huvudutbildningen är på Hvilan, cirka 40 veckor, och innehåller bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, ogräsbekämpning, beskärning och trädvård, växtkunskap, växtnäring samt samt arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.Undervisningen sker i kombination av arbetsplatsförlagt lärande, lärarledd undervisning, självstudier, projektuppgifter, gruppuppgifter samt praktiska övningar. 

Digital informationsträff: onsdagen den 30 september kl 10:00

Tisdagen den 29 september kommer du att få en personlig inbjudan via mail som gör det möjligt att ansluta till mötet den 30 september via Microsoft teams.

Trädgård är en bransch med ett mycket stort anställningsbehov av utbildad personal. Utbildningarna är organiserade i moduler som innehåller både teori och praktik. Innehållet anpassas efter dina individuella behov, intressen och tidigare erfarenheter.