S-HLR och akut omhändertagande

Arrangör KBAS
Plats Sunderby sjukhus, avdelning 43 sal 36, Luleå
S-HLR, akut omhändertagande 6 oktober
 
S-HLR, akut omhändertagande 7 oktober
 
S-HLR, akut omhändertagande 9 oktober
 

Omhändertagande av den akut sjuka patienten
Föreläsare: Sara Trast

Utbildningsdagar i två delar. Del 2 måste föregås av deltagande vid utbildningsdag del 1. 

Del 1:
introduktion A - E koncept, genomgång av utrustning. Introduktion SBAR, S - HLR, luftvägsstopp, övning halvautomatisk defibrillator. Patientfall. 

Datum: 6, 7 eller 9 oktober
Tid: 08.00-16.00
Plats:Obs! Deltagande på distans är inte möjligt!
Kom ombytta i personalkläder!.

Förberedelse
Läs kursboken för HLR, som ni fått tilldelat inför utbildningstillfället. Återlämna kursboken vid utbildningstillfället.
Gör webbutbildningen http://webbutbildning.hlr.nu/index.php/kursdeltagare
Dra ut kursintyget och ta med till utbildningstillfället.