Näringslivsträff

Arrangör Robertsfors kommun
Tid 2020-08-26 17:0020:30
Plats Lufta Camping, Ånäset
Näringslivsträff
 

Program:

-Drop in-middag och mingel från 17:00, 
programmet startar 18. 

-Information från näringslivskontoret

-Vår nya kommunchef Anders Persson informerar.

-Föreläsning av Lely Center/Fjössystem Gunnar och
 Helena Resoluth, Prisat tillväxtföretagande!  

-Information om Program för tillväxt*, Almi. Se 
även www.nis60.se

OBS. Max 40 anmälningar. Först till kvarn. Om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ändras så följer vi dessa.

OBS. Känner du dig sjuk eller krasslig så stannar du hemma.