Sjukvårdsberedningens sammanträde 20 augusti

Plats Digitalt via Zoom, Online
Sjukvårdsberedningens sammanträde 20 augusti
 

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning sammanträder digitalt för fortsatt arbete med verksamhetsrapporten för 2019 och planering av det fortsatta beredningsarbetet. Observera att kompletterande möteshandlingar kan komma att skickas via e-post innan sammanträdet.