Miljön, pandemin och EU - Reflektioner inför Sveriges ordförandeskap i EU

Arrangör 2050 Consulting
Tid 2020-06-26 09:0010:30
Plats Digitalt seminarium, Online
Miljön, pandemin och EU
 

Miljön, pandemin och EU 
- Reflektioner inför Sveriges ordförandeskap i EU

2050 bjuder in Johanna Sandahl och Mats Engström till ett samtal kring hur Sverige kan bidra till en framgångsrik europeisk miljöpolitik i kölvattnet av en global pandemi. Välkommen att delta i en av de första diskussionerna inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU.

Den 1 januari 2023 axlar Sverige ansvaret som ordförande i Europeiska unionens råd. Som ordförandeland ansvarar Sverige bland annat för att driva EU:s lagstiftning framåt. En viktig fråga bli onekligen arbetet med den gröna given men också flera andra hållbarhetsfrågor.

Den gröna given ska göra EU till världens första klimatneutrala kontinent och är det mest ambitiösa program som kommissionen har lagt fram på miljöområdet på länge. Programmet ska också stärka EU:s konkurrenskraft och har en stark social dimension. Men de högt ställda målen för omställningen behöver nu genomföras i bakvattnet av en global pandemi.

Mikael Karlsson, senior partner på 2050 och docent i miljövetenskap, modererar diskussionen mellan Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen och i European Environmental Bureau och Mats Engström, senior rådgivare på Svenska Institutet för europapolitiska studier (SIEPS), om hur Sverige kan använda sin position som ordförande för att driva på för en tillräckligt progressiv miljöpolitik framöver.

Deltagande är gratis. 

Mer information: linnea.turnstedt@2050.se