Boksläpp: Hundra procent socialdemokrati

Tid 2020-06-29 12:0013:00
Seminarium 29 juni
 

”Socialdemokrati handlar om att kunna förena teori och praktik. Den som enbart flyr in i politisk ideologi och teori i tider av motvind är snart inte relevant. Men den som tror att någon sorts superpragmatism enligt devisen »det är resultatet som räknas« är lösningen riskerar snabbt att bli ett offer för tillfälliga politiska kastvindar. Det krävs både och, inte antingen eller.”

Så inleder Peter Hultqvist sin bok ”Hundra procent socialdemokrati”.

Boken, som innehåller nya och gamla texter, är ett försök att fånga hans tankar om socialdemokratins väsen och vår samtid. Den är även en hjälp att peka ut en riktning framåt.

Välkommen på boksläpp online där samtalar Peter med Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S), om sin nya bok.

Anmäl dig här så får du länk till sändningen innan det drar igång.